Menu
Eigen risico voor verzekerden bij de tandarts
 
Voor tandheelkundige zorg moeten patiënten soms een eigen bijdrage betalen, of op basis van hun eigen risico betalen.  Daarbij is er verschil tussen de zorg die valt onder de basisverzekering en zorg die niet onder de basisverzekering valt. Voor zorg die niet onder de basiszorg valt, kan een aanvullende verzekering gesloten worden met een bepaalde dekking.
In 2020 is het bedrag voor eigen risico voor de basisverzekering wettelijk vastgesteld op E 385,00. Voor jongeren onder de 18 jaar geldt dit niet. Mensen kunnen kiezen voor een hoger eigen risico waardoor de maandelijkse premie voor de basisverzekering wat lager uitvalt.
 
Voor tandheelkundige hulp geldt het eigen risico (eerst het eigen risico betalen en dan pas recht op vergoeding) bij behandeling bij of voor:
*bijzondere tandheelkunde;
*mensen met relevant medische problemen;
*kaakchirurgie;
*volledige gebitsprothese (kunstgebit).
 
Wanneer patiënten in 2020 nog geen zorg hebben gekregen waarbij een vergoeding heeft plaatsgevonden vanuit de basisverzekering waardoor het eigen risico (gedeeltelijk) al betaald is, krijgt de patiënt te maken met het eigen risico wanneer hij behandeld wordt door:
* de kaakchirurg;
* een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT);
* de tandarts, voor een volledig kunstgebit.
 
Wanneer patiënten behandeld worden in een CBT, omdat ze fysieke of geestelijke beperkingen hebben, wordt ook het eigen risico betaald door de patiënt. Dit geldt ook voor de “gewone tandartsbehandelingen” in het CBT. Daarna begint de vergoeding door de zorgverzekeraar
 
Wettelijke eigen bijdrage
 
Bij het maken van een kunstgebit geldt ook een wettelijke eigen bijdrage; dit is iets anders dan het eigen risico.  Voor een kunstgebit betaalt een patiënt 25% van de tandarts- en techniekkosten (bij sommige verzekeraars kun je dit in de aanvullende verzekering afkopen). Daarnaast wordt ook 385,00 uit het eigen risico betaald (ook voor rekening van de patiënt). Een rekenvoorbeeld:
Stel een prothese kost  E 1000,00.
Dan is de wettelijke eigen bijdrage van de patiënt 25 %, dat is in dit geval E 250,00
Daarnaast betaalt de patiënt het eigen risico(als dat nog niet is aangesproken) E 385,00
Dus de patiënt betaalt wettelijke bijdrage E 250,00  + eigen risico E 385,00 = E 635,00
Het restant van de E 1000,00 is E 385,00 en dat wordt vergoed uit de basisverzekering.
 
Voor een volledige kunstgebit op implantaten (klikgebit) geldt een wettelijke eigen bijdrage van E 125,00 per kaak.
 
Voor tandheelkundige zorg die niet onder de basisverzekering valt, geldt geen wettelijk eigen risico. Tandheelkunde kan verzekerd worden met een aanvullende verzekering. De dekking hiervan verschilt per verzekering. Lees daarom de polisvoorwaarden goed door.